Ik ben een hulpverlener

Een coming-out als pedofiel kan ook hulpverleners verrassen. Hieronder lees je wat je als hulpverlener moet weten, wat je (niet) moet doen en waar je meer informatie kunt vinden.

Informatie over pedofilie

Onze website kan je op weg helpen voor wat betreft feiten. Staat het antwoord op je vraag niet op onze site, neem dan contact met ons op.

Informatie over behandeling van een cliënt met pedofiele gevoelens

Op GGZ Standaarden vind je de kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Deze worden gemaakt door patiënten, hun naasten en professionals. Er is ook een zorgstandaard voor Parafilie en hyperseksuele stoornissen. Pedofilie is een parafilie. Deze zorgstandaard is tot stand gekomen met medewerking van Pedofilie.nl.

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/parafiele-en-hyperseksuele-stoornissen/introductie

Een viertal belangrijke uitgangspunten voor de behandeling zijn:

  • Niet iedereen met een pedofiele interesse handelt daarnaar op een manier die schadelijk is voor een ander. Een pedofiel is dus niet per se een zedendader. Ontucht met kinderen komt in de meeste gevallen niet voort uit een pedofiele voorkeur. De hulpverlener benadert cliënten met pedofiele gevoelens daarom niet op voorhand als potentiële zedendader.
  • Zorg voor openheid/transparantie, bijvoorbeeld over je eigen normen en waarden op het gebied van seksualiteit, en over wanneer je gehouden bent aan het beroepsgeheim en wanneer je genoodzaakt bent dat te schenden.
  • Je kunt eventueel seksueel grensoverschrijdend gedrag veroordelen, maar niet de cliënt als persoon. Vermijd negatief woordgebruik als ‘fout’, ‘dader’, ‘stoornis’ en ‘afwijking’.
  • Pedofilie is niet te genezen. Behandeling richt zich erop dat de cliënt ermee kan leven op een manier die voor hem of haar acceptabel is en zonder dat de betrokkene zelf of anderen daarvan schade ondervinden.

Heb je vragen over een non-forensische behandeling van pedofielen? Neem contact met ons op. Heb je vragen over een forensische behandeling? Neem dan contact op met Stop it Now.

Ik heb ervaring met pedofiele cliënten

Als je ervaring hebt met cliënten met pedofiele gevoelens en je bent van mening dat je deze doelgroep goed kunt behandelen, dan komen we graag met je in contact. Meld je aan bij Pedofilie.nl. Op deze manier bouwen wij aan een landelijk dekkend netwerk van capabele hulpverleningspraktijken zodat de drempel naar hulp zo laag mogelijk wordt voor hen die dat nodig hebben.