• Leestijd:4 minuten gelezen

Stop it Now Vlaanderen hield 9 mei 2022 een symposium ter ere van haar vijfjarig jubileum. Diverse sprekers rond misbruikpreventie en de seksuele aantrekking tot kinderen waren aanwezig, waaronder van Pedofilie.nl.

In een zonnig Antwerpen presenteerde directeur Minne de Boeck het symposium van Stop it Now Vlaanderen. Ze reflecteerde op de groei van de organisatie, de financiering en de rol van maatschappelijke partijen om misbruikpreventie effectiever te maken. Zij stipte ook een belangrijke ontwikkeling in de communicatie aan: Stop it Now spreekt niet langer specifiek pedofielen aan maar iedereen met seksuele gevoelens voor minderjarigen. Dit is in lijn met dat de meeste plegers van seksueel kindermisbruik geen pedofiele voorkeur hebben.

Haar collega Kasia Uzieblo presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar hulpzoekend gedrag bij personen met een seksuele interesse in minderjarigen, de reden waarom zij dit wel/niet doen en waar zij hulp bij zoeken.

Painfully Beautiful

De afstudeerfilm “Painfully Beautiful” van filmmaakster Yvonne Nouwen probeerde een inkijk te geven in de belevingswereld van een man met pedofiele gevoelens en zijn omgang daarmee. Het verhaal was op hoofdlijnen herkenbaar maar was wel zwaar aangezet en uiteindelijk fatalistisch. Dat lag alleen niet aan de maker, aangezien het biografisch was. Iedere pedofiel beleeft zijn gevoelens anders.

Cijfers achter het grootste stigma

Duits onderzoeker Alexander Schmidt toonde met een uitgebreid wetenschappelijk onderbouwde presentatie aan dat pedofielen (nog steeds) de meest gestigmatiseerde groep zijn. Één van de geciteerde onderzoeken maakte duidelijk dat haat voor pedofielen een uniek modern stigma is, met een duidelijk sociaal nadeel. Het stigma op pedofiele gevoelens remt mensen hierover te praten wat ook misbruikpreventie remt.

Stop it Now US

De Amerikaanse hulpverlener en adviseur van Stop it Now David S. Prescott hield een positief verhaal over hulp aan MAP’s (Minor Attracted Persons) die daar behoefte aan hebben, Hij besprak hoe je hen respectvol benadert en waarom hulp belangrijk is ook in het kader van misbruikpreventie.

Aan het begin van de presentatie nam hij uitvoerig de tijd om te verhelderen dat zijn presentatie geen seksueel kindermisbruik probeerde goed te praten. Enkele maanden terug werd zijn vakgenoot in misbruikpreventie professor Allyn Walker ontslagen door hetzelfde “misverstand”, na een opruiende haatcampagne van onwaarheden door conservatieve lobbygroepen. Het is een voorbeeld van hoe stigma een “chilling effect” kunnen hebben op wetenschap, zelfs als zij hetzelfde willen als iedereen: misbruik voorkomen.

Pedofilie.nl

Therapeut Debby Versteege, actief in de chat van Pedofilie.nl, vertelde over hulpverlening aan mensen met pedofiele gevoelens zonder forensische hulpvraag. Het publiek stelde veel vragen die mede door Gabriël Levi van Pedofilie.nl werden beantwoord. Iemand in het publiek opperde dat er ook een Pedofilie.be zou moeten zijn. Hier wordt aan gewerkt.

Ronde Tafel Gesprek

De dag werd afgesloten met een panelgesprek door vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties betrokken bij de preventie van misbruik maar ook politie. Namens Pedofilie.nl was Ben Kirssen panellid. Hij benadrukte de noodzaak van preventie van seksueel kindermisbruik ongeacht de geaardheid van de dader, omdat de meeste plegers immers geen pedofiel blijken te zijn. Hij plaatste de kanttekening dat deze niet-pedofiele (potentiële) pleger deze dag nauwelijks ter sprake was gekomen. Verder kwam financiering aan de orde en daaraan gekoppeld een reflectie op het toekomstig politiek draagvlak voor preventieve organisaties als Stop it Now.