Hoeveel pedofielen zijn er?

Het is niet precies bekend hoeveel pedofielen er zijn. Op basis van onderzoeken schat men dat circa 1 tot 2 procent van de mannelijke bevolking pedofiel is. Michael Seto, een Canadese wetenschapper die onder andere pedofilie bestudeert, schat het aantal op 1 procent van de mannelijke bevolking en 2 procent als ook de aantrekking tot vroege pubers (hebefilie) wordt meegerekend. Zijn schatting baseert hij op onderzoeken met relatief kleine onderzoekspopulaties die bovendien methodologisch sterk van elkaar verschillen.

Zijn er veel pedofielen?

Is 1 tot 2 procent veel? Ter vergelijk, volgens de LHBT monitor 2018 (link) is 2,6 tot 3,2 procent van de mannen homoseksueel. Gemiddeld zijn er dus ongeveer twee keer zoveel homoseksuele mannen als pedofiele mannen.

Als we de schatting van 1 tot 2 procent toepassen op Nederland zijn er tussen 72.000 en 144.000 pedofiele mannen van 16 jaar en ouder. (Berekening van deze schatting).

Ongeveer 1 op de 5 mannen heeft wel eens een seksuele fantasie over kinderen zonder zelf pedofiel te zijn. Het onderzoek van Briere en Runtz spreekt van 21 procent (bron) en het onderzoek van Sarah Goode spreekt van 20 procent (bron).

Hoeveel pedofiele vrouwen zijn er?

Over pedofiele vrouwen zijn ons geen op onderzoek gebaseerde schattingen bekend. Algemeen wordt aangenomen dat het aantal pedofiele vrouwen veel lager is dan het aantal pedofiele mannen. In een onderzoek vroegen Fromuth en Conn naar het seksuele gedrag van vrouwen toen zij zelf nog kind of adolescent waren. Het bleek dat 4 procent van de vrouwen wel eens een seksuele ervaring heeft gehad met een kind tenminste vijf jaar jonger dan zijzelf (link).

Wat het percentage pedofiele mannen en vrouwen ook precies is, het is duidelijk dat in grote groepen mensen je altijd wel pedofielen zult aantreffen. In een volle Johan Cruijff Arena zitten statistisch gezien honderden pedofielen.