Virtuele kinderporno

Wat is virtuele kinderporno?

Virtuele kinderporno is een seksuele afbeelding (porno) van kinderen die nep is (virtueel). Het is bijvoorbeeld een getekende fantasie of een bewerkte foto.

Is virtuele kinderporno verboden?

Virtuele kinderporno is in Nederland alleen strafbaar als de rechter vindt dat het er realistisch uitziet. Op dat moment valt het onder de wet die seksuele beelden van kinderen verbiedt, artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Realistische beelden

Voor de Nederlandse wet is een seksuele afbeelding waarbij het lijkt alsof er iemand jonger dan 18 jaar bij betrokken is geweest verboden. Om te weten of virtuele kinderporno verboden is, is het sleutelwoord lijkt, of zoals het in de wet staat: schijnbaar betrokken. Soms lijkt het alsof er voor een seksuele afbeelding een echt kind is gebruikt, maar het zou ook totaal verzonnen kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een pornografisch schilderij waar een kind op staat, wat realistisch genoeg is dat je twijfelt of er misschien een echt kind model voor heeft gestaan. (bron)

Zulke realistische beelden zijn sinds 2002 ook verboden, of er nou wel of niet een echt kind aan te pas is gekomen. De wetgever wil namelijk geen risico nemen en zeker weten dat kinderen niet seksueel uitgebuit worden. Het maken of delen van iemands seksuele beelden zonder toestemming kan zeer schadelijk zijn voor die persoon. Daarnaast is de wetgever bang dat realistische seksuele beelden van kinderen het idee kunnen geven dat seksueel kindermisbruik normaal is, zoals bij kinderen die door daders gemanipuleerd worden om mee te gaan in misbruik.

Niet-realistische beelden

Om die laatste reden heeft het Openbaar Ministerie ook een paar keer geprobeerd om niet-realistische seksuele beelden van kinderen te laten verbieden, zoals Japanse manga strips. De Hoge Raad gaf het Openbaar Ministerie hierin geen gelijk, omdat de wetgever het destijds duidelijk had over beelden die realistisch zijn.

Is virtuele kinderporno schadelijk of misschien zelfs nuttig?

Vrijwel iedereen is tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, ook als dat indirect gebeurt door bijvoorbeeld het achteraf bewerken van beelden van een kind. Maar als het gaat om beelden waar nooit een echt kind bij betrokken is geweest (pure fantasie), dan zijn de meningen erg wisselend. Deze discussie zie je ook bij andere uitingen van seksuele fantasie rond kinderen, zoals bepaalde sekspoppen, pornografische teksten of porno met volwassenen die er erg kinderlijk uitzien.

Tegenstanders

Tegenstanders vrezen dat het er toe kan leiden dat mensen de dingen die ze daarin zien normaal gaan vinden en zo het verschil tussen fantasie en realiteit kwijtraken. Een Deens overheidsonderzoek kon geen bewijs vinden voor deze stelling, waardoor een wetsvoorstel voor verbod van tafel werd gehaald. Deze discussie zie je ook bij gewelddadige games, films, muziek en porno met volwassenen. Ook geven tegenstanders aan dat het soms onduidelijk is of er echte kinderen model hebben gestaan.

Voorstanders

Voorstanders wijzen er op dat iemand niet meer of minder pedofiel kan worden van virtuele kinderporno, aangezien een pedofiele voorkeur vermoedelijk al in de baarmoeder vastligt en niet verandert. Ze denken wel dat virtuele kinderporno een goede manier kan zijn voor pedofielen om hun gevoelens te kanaliseren, zonder dat er werkelijk kinderen door worden beschadigd. Dit zou ook kunnen helpen tegen een slechte psychische gesteldheid, wat een risicofactor is voor het plegen van seksuele misdrijven. Daarom denken zij dat virtuele kinderporno niet alleen prettig is voor een pedofiel, maar dat het juist ook kan helpen seksueel misbruik van echte kinderen te voorkomen. (bron 1, bron 2, bron 3)

Ondanks de soms felle discussie bestaat er geen wetenschappelijk onderzoek naar virtuele kinderporno. Toch is virtuele kinderporno nu al in meerdere landen totaal verboden, wat onderzoek doen nog lastiger maakt. Daarnaast is het moeilijk geld te verzamelen voor zulk onderzoek, omdat het onderwerp controversieel is.

Pedofilie.nl is groot voorstander van onderzoek naar de effecten van virtuele kinderporno. Wij geloven dat je alleen op basis van bewijs verstandig politiek beleid kan maken.